Nieuwsflash

If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.

VERZEKERINGEN

Bijstandsverzekering / Annuleringsverzekering

Tijdens de reis
We weten dat een ongelukje snel kan gebeuren. Daarom is de bijstandsverzekering altijd inbegrepen bij onze buitenlandse reizen. Zo kan je met een gerust gemoed vertrekken. 

Voor het vertrek
Een onverwacht voorval kan ertoe leiden dat je de reis moet annuleren. Om kosten te vermijden, kan je bij je inschrijving een annuleringsverzekering nemen (supplement 8,50 % van de reissom).
Tussenkomst in geval van
Ziekte, lichamelijk ongeval of overlijden van de verzekerde of een familielid in de eerste of tweede graad
Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de verzekerde (binnen de dertig dagen voor vertrek)
Oproep als getuige of jurylid voor de rechtbank
Home- of carjacking in de week die voorafgaat aan het vertrek
Intrekking van de reeds toegestane vakantie van de verzekerde door de werkgever ter vervanging van een collega wegens ziekte, ongeval of overlijden


Meer info ? Bel ons of stuur ons een e-mail.Developed by aware