Nieuwsflash

If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.

Algemene informatie

NMBS/HR RAIL - Kas van de sociale solidariteit

In 2023 kunnen de gepensioneerden van "de NMBS" genieten van een nieuw reisaanbod. HR RAIL en AEP Travel slaan voor 2023 de handen in elkaar.  Tijdens dit pilootproject zullen er 8 vakanties worden aangeboden.

Als rechthebbende van de Kas van de sociale solidariteit, hebben jij en je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner recht op een korting van 200 euro per persoon voor één reis in 2023! Klik hier voor meer informatie!

Onze andere partnerorganisaties

Leden van onderstaande ziekenfondsen en werknemers van onderstaande organisaties genieten van prijsvoordelen op onze programma's:

Neem vrijblijvend contact met ons voor meer informatie!Developed by aware